Konfliktstatistik 2. kvartal 2004 Formål KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen.

På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et skøn over antallet af tabte arbejdsdage.
Hovedresultater

Moderat lønkonfliktomfang
I 2. kvartal 2004 resulterede 163 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser med baggrund i lønspørgsmål i 18.553 tabte arbejdsdage.

I forhold til tidligere år i den seneste 10 års periode, hvor der har været afholdt overenskomstforhandlinger, er niveauet for lønkonflikter lavt. En medvirkende årsag hertil kan være, at der ved de netop afsluttede overenskomstforhandlinger var særligt fokus på de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Antallet af tabte arbejdsdage i forbindelse med lønkonflikter i 2. kvartal 2004 er dog højere end i tilsvarende kvartaler i de år hvor der ikke har været overenskomstforhandlinger, jf. figuren.

I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. Varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum.
Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 3. kvartal 2004 forventes offentliggjort medio november 2004. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/ gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
20. oktober 2004
LÆS MERE
KonfliktStatistik 04K2