KonfliktStatistik 1. kvartal 2004 Formål KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen.

På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et skøn over antallet af tabte arbejdsdage.
Hovedresultater Moderat konfliktomfang Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter var - på trods af overenskomstforhandlinger - relativt lavt i 1. kvartal 2004, sammenlignet med tilsvarende kvartaler. Med 3.163 tabte arbejdsdage fordelt på 38 overenskomststridige konflikter er det kun i 1995 og i 1998, at der var færre tabte arbejdsdage.

Konflikter som følge af politiske og fagpolitiske spørgsmål var den hyppigste konfliktårsag med 133 konflikter i 1. kvartal 2004. Konflikterne omfattede i gennemsnit 106 personer og var af 1,1 dags varighed. Konflikter med denne baggrund involverede dermed 13 personer mere end gennemsnittet for alle konflikter og med en varighed på 1,1 dag 0,1 dag længerer end gennemsnittet for alle konflikter

Figuren herunder viser udviklingen i tabte arbejdsdage som følge af konflikter med baggrund i lønspørgsmål fra 1. kvartal 1995 til 1. kvartal 2004. Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 1. kvartal 2004 på et relativt lavt niveau sammenlignet med 1. kvartal de tidligere år.
I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. Varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum. Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 2. kvartal 2004 forventes offentliggjort medio august 2004. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/ gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
KONTAKT
Publiceret:
17. juni 2004
LÆS MERE
KonfliktStatistik Tabel 04K1