International Lønstatistik 1. kvartal 2004 Lønudvikling Italien havde den højeste stigningstakt (5,9 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens 12 lande, mens Japan og Holland havde den laveste stigningstakt (1,3 pct.), jf. figuren nedenfor. Til sammenligning var årsstigningstakten i Danmark i 1. kvartal 2004 4,1 pct.

Svagt stigende lønudvikling Den samlede årlige lønstigningstakt i udlandet var i 1. kvartal 2004 2,7 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 2,6 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,0 pct. inden for handelsvirksomhed.

For at illustrere tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet vises i tabellen, jf. Læs mere boksen, den sammenvejede lønstigningstakt for statistikkens 11 lande. I Læs mere boksen findes ligeledes en metodebeskrivelse.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af International Lønstatistik, postomdeles den 27. juni 2004.

Den elektroniske udgave af International Lønstatistik InterStat opdateres løbende.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
22. juli 2004
LÆS MERE
International Lønstatistik: Tabel - 1. kvartal 2004Metodebeskrivelse International Løn