Konfliktstatistik 4. kvartal 2003 Formål KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen.

På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et skøn over antallet af tabte arbejdsdage.
Hovedresultater

Fortsat få lønkonflikter
I 4. kvartal 2003 resulterede 37 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser med baggrund i lønspørgsmål i 1.644 tabte arbejdsdage. I alt var der i 4. kvartal 2003 7.555 tabte arbejdsdage fordelt på 121 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. Tendensen fra 2. og 3. kvartal 2003 med et relativt lavt konfliktomfang fortsætter dermed.

Figuren herunder viser udviklingen i tabte arbejdsdage som følge af konflikter med baggrund i lønspørgsmål fra 4. kvartal 1994 til 4. kvartal 2003. Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter var i 4. kvartal 2003 på det højeste niveau siden 1997.

I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum.
Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 1. kvartal 2004 forventes offentliggjort medio juni 2004. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
LÆS MERE
Konfliktstatistik Tabel 03K4