KonfliktStatistik 2. kvartal 2003 Formål KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen.

På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et skøn over antallet af tabte arbejdsdage.
Hovedresultater

Meget lavt konfliktomfang
Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter var meget lavt i 2. kvartal 2003, sammenlignet med tilsvarende kvartaler. Med 5.550 tabte arbejdsdage fordelt på 84 overenskomststridige konflikter er der tale om det laveste niveau i 10 år sammenlignet med 2. kvartal i tidligere år.

I 2. kvartal 2003 resulterede 150 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i 10.013 tabte arbejdsdage. I gennemsnit var de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser af 1,4 dages varighed og involverede 47 personer. Det samlede konfliktomfang, målt ved antallet af tabte arbejdsdage, var under gennemsnittet for den seneste 10-års periode.

Figuren herunder viser udviklingen i tabte arbejdsdage som følge af konflikter med baggrund i lønspørgsmål fra 2. kvartal 1994 til 2. kvartal 2003. Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 2. kvartal 2003 på et meget lavt niveau sammenlignet med 2. kvartal de tidligere år.

I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum.
Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 3. kvartal 2003 forventes offentliggjort medio november 2003. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
LÆS MERE
KonfliktStatistik - 03K2