KonfliktStatistik 3. kvartal 2003 Formål KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen.

På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et skøn over antallet af tabte arbejdsdage.
Hovedresultater

Meget få lønkonflikter
Med 1.122 tabte arbejdsdage fordelt på 27 overenskomststridige konflikter var antallet af tabte arbejdsdage i forbindelse med lønkonflikter i 3. kvartal 2003 med undtagelse af 2001 det laveste i 10 år sammenlignet med tilsvarende kvartaler. Det samlede konfliktomfang var ligeledes lavt.

I 3. kvartal 2003 resulterede 99 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i 7.832 tabte arbejdsdage. I gennemsnit var de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser af 0,8 dages varighed og involverede 93 personer. Tendensen fra 1. og 2. kvartal i 2003 med et relativt lavt konfliktomfang fortsætter dermed.

Figuren herunder viser udviklingen i tabte arbejdsdage som følge af konflikter med baggrund i lønspørgsmål fra 3. kvartal 1994 til 3. kvartal 2003. Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 3. kvartal 2003 på et meget lavt niveau sammenlignet med 3. kvartal de tidligere år med undtagelse af 2001.
I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum. Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 4. kvartal 2003 forventes offentliggjort ultimo februar 2004. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
LÆS MERE
KonfliktStatistik Tabel 03K3