KonfliktStatistik 1. kvartal 2003 Formål KonfliktStatistikken belyser omfanget og typen af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen.

På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et skøn over antallet af tabte arbejdsdage.
Hovedresultater

Stigning i antallet af lønkonflikter
Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter var relativt højt i 1. kvartal 2003, sammenlignet med tilsvarende kvartaler. Med 8.743 tabte arbejdsdage fordelt på 118 overenskomststridige konflikter skal man tilbage til 1996 for at finde et år, som lå højere end 2003, og hvor der i lighed med 2003 ikke var overenskomstforhandlinger.

I 1. kvartal 2003 resulterede 238 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i 17.332 tabte arbejdsdage. I gennemsnit var de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser af 1,2 dages varighed og involverede 62 personer. Det samlede konfliktomfang, målt ved antallet af tabte arbejdsdage, var lidt under gennemsnittet for den seneste 10-års periode.

Figuren herunder viser udviklingen i tabte arbejdsdage som følge af konflikter med baggrund i lønspørgsmål fra 1. kvartal 1994 til 1. kvartal 2003. Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 1. kvartal 2003 på et relativt højt niveau sammenlignet med 1. kvartal de tidligere år.

I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. Varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum.

Der har i 1. kvartal 2003 været satsdrøftelser uden konfliktret for det sidste overenskomstår på en stor del af DA-området. Der har ikke kunnet konstateres et ændret konfliktomfang som følge heraf.
Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 2. kvartal 2003 forventes offentliggjort medio august 2003. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/ gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
LÆS MERE
KonfliktStatistik - Tabel 03K1