International Lønstatistik 4. kvartal 2003 Lønudvikling Norge havde den højeste stigningstakt (4,3 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens 12 lande, mens Japan havde den laveste stigningstakt (0,8 pct.), jf. figuren nedenfor. Til sammenligning var årsstigningstakten i Danmark i 4. kvartal 2003 4,2 pct.

Stabil lønudvikling Den samlede årlige lønstigningstakt i udlandet var i 4. kvartal 2003 2,3 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 2,0 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,2 pct. inden for handelsvirksomhed.

For at illustrere tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet vises i tabellen, jf. Læs mere boksen, den sammenvejede lønstigningstakt for statistikkens 11 lande. I Læs mere boksen findes en metodebeskrivelse.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af International Lønstatistik, postomdeles den 27. februar 2004.

Den elektroniske udgave af International Lønstatistik InterStat opdateres løbende.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
26. februar 2004
LÆS MERE
International Lønstatistik: Tabel - 4. kvartal 2003Metodebeskrivelse International Løn