International LønStatistik 2. kvartal 2003 Lønudvikling Norge havde den højeste stigningstakt (5,3 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens 12 lande, mens Belgien havde den laveste stigningstakt (1,7 pct.), jf. figuren nedenfor. Til sammenligning var årsstigningstakten i Danmark i 2. kvartal 2003 4,5 pct.

Stabil lønudvikling Den samlede årlige lønstigningstakt i udlandet var i 2. kvartal 2003 2,9 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 2,8 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,4 pct. inden for handelsvirksomhed.

For at illustrere tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet vises i tabellen, jf. læs mere boksen, den sammenvejede lønstigningstakt for statistikkens 11 lande. I læs mere boksen kan metodebeskrivelsen hentes.

I forhold til publikationen for 1. kvartal 2003 er flere af tallene for de foregående kvartaler opdaterede. Dette skyldes hovedsageligt reviderede tal for USA, Holland og Finland.
Yderligere oplysninger Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af International LønStatistik, postomdeles den 28. august 2003.

Den elektroniske udgave af International LønStatistik, InterStat opdateres løbende.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
28. august 2003
LÆS MERE
International LønStatistik: Tabel - 2. kvartal 2003Metodebeskrivelse International Løn