International LønStatistik 1. kvartal 2003 Lønudvikling I 1. kvartal 2003 var årsstigningstakten i Danmark inden for fremstillingsvirksomhed 4,5 pct., mod 4,6 pct. i 4. kvartal 2002. Blandt statistikkens andre lande havde Norge den højeste stigningstakt (5,2 pct.), mens Japan havde den laveste stigningstakt (1,7 pct.), jf. figuren nedenfor.

Svagt stigende lønudvikling Den samlede årlige lønstigningstakt i udlandet var i 1. kvartal 2003 3,2 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 2,7 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,1 pct. inden for handelsvirksomhed.

For at illustrere tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet vises i tabellen, jf. læs mere boksen, den sammenvejede lønstigningstakt for statistikkens 11 lande. I læs mere boksen kan metodebeskrivelsen hentes.
Yderligere information Publikationen KonjunkturStatistik, der indeholder en mere detaljeret beskrivelse af International LønStatistik, postomdeles den 18. juni 2003.

Den elektroniske udgave af International LønStatistik, InterStat opdateres løbende.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
28. august 2003
LÆS MERE
International LønStatistik: Tabel - 1. kvartal 2003Metodebeskrivelse International Løn