KonfliktStatistik 3. kvartal 2002 Formål Formålet med KonfliktStatistikken er at følge udviklingen i antallet af overenskomststridige arbejdsnedlæggelser og antallet af tabte arbejdsdage i forbindelse hermed på DA-området. De detaljerede resultater offentliggøres i publikationen KonjunkturStatistik 3. kvartal 2002.

Statistikken skal også belyse strukturen i de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser ved opgørelser på konfliktårsag og sammenlignende opgørelser over tid, f.eks. sammenligning af konfliktomfanget i år med og uden overenskomstforhandling.
Hovedresultater

Moderat konfliktomfang i 3. kvartal 2002
I 3. kvartal 2002 har 124 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser medført i alt 10.055 tabte arbejdsdage. I gennemsnit har de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser været af 1,5 dags varighed og involveret 54 personer. 

I 3. kvartal 2002 var antallet af konflikter nogenlunde på niveau med tidligere år.
Fredelige lokale lønforhandlinger Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 3. kvartal 2002 på et relativt lavt niveau sammenlignet med 3. kvartal de tidligere år. Hermed bekræftes indtrykket fra 2. kvartal 2002 om, at de lokale lønforhandlinger i år har givet anledning til relativt færre tabte arbejdsdage sammenlignet med tidligere år. Det lave antal lønkonflikter hænger sammen med, at der - som noget nyt i forlængelse af den 4-årige overenskomstperiode aftalt i 2000 - på flere virksomheder blev indgået flerårige lokale lønaftaler.

Antallet af tabte arbejdsdage som følge af konflikter med anden baggrund end lønspørgsmål lå i 3. kvartal 2002 relativt højt sammenlignet med tidligere år.

Tabel over overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Figuren herunder viser udviklingen i antal tabte arbejdsdage som følge af konflikter med baggrund i lønspørgsmål fra 3. kvartal 1993 til 3. kvartal 2002. Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter lå i 3. kvartal 2002 på et relativt lavt niveau sammenlignet med 3. kvartal de tidligere år. 

Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA- området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Næste offentliggørelse KonfliktStatistik for 4. kvartal 2002 forventes offentliggjort primo februar 2003. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/ gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.