Indvandrere afskæres fra uddannelse Bekymrende at halvdelen af indvandrerbørnene reelt afskæres fra videre uddannelse, mener DA. København Kommune har i dag offentliggjort resultaterne af en PISA-undersøgelse af alle kommunens folkeskoler og en stor del af privatskolerne. PISA-København viser, at 24 pct. af kommunens elever i 9. klasse læser så ringe, at de må betegnes som funktionelle analfabeter.

Blandt disse elever er der en stor overrepræsentation af indvandrerbørn. Hele 51 pct. af indvandrerbørnene læser så ringe, at de ikke vil kunne klare sig på en ungdomsuddannelse. Resultaterne fra København stemmer godt overens med resultatet for hele Danmark, der i 2000 viste, at 49 pct. af indvandrerbørnene var funktionelle analfabeter.
Uddannelseschef i DA, Mette Ringsted, siger:

"Resultatet af analysen er stærkt bekymrende. Det er ikke acceptabelt, at vi allerede efter folkeskolen taber så mange unge indvandrere.

Hvis integrationen på arbejdsmarkedet skal lykkes, er det afgørende, at indvandrerbørnene reelt har mulighed for at tage en uddannelse. Vi ved, at en dansk uddannelse øger indvandrernes mulighed for job, så de får stort set lige så godt fodfæste på arbejdsmarkedet som øvrige danskere.

Udfordringerne er store, og man må tage hatten af for, at Københavns Kommune har målt elevernes færdigheder, så der et grundlag for at sætte ind på problemområderne. Det kan andre kommuner kan lære af."
Uddannelse
12. januar 2005
KONTAKT
LINKS
Læs mere om PISA København