Aftaler mellem parterne er vejen frem i EU Arbejdsmarkedets parter bør inddrages mere i arbejdsmarkedspolitikken. Det fastslog adm. direktør Jørn Neergaard Larsen på et møde i Bruxelles i dag med EU-kommissæren for beskæftigelse og sociale anliggender, Vladimír Špidla. På mødet deltog også LO's formand Hans Jensen.

Mødet er en opfølgning på en meddelelse fra Kommissionen i september 2004 om udviklingen af den sociale dialog i EU. På mødet præsenterede DA og LO den danske model som et eksempel på, at udstrakt frihed til arbejdsmarkedets parter giver mere fleksible og holdbare løsninger end central politisk styring af arbejdsmarkedet.

Endelig diskuterede Hans Jensen og Jørn Neergaard Larsen midtvejsevalueringen af Lissabon-strategien med kommissæren.
Administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

"Det var et ganske positivt møde, hvor vi fik lejlighed til at præsentere den danske model for kommissær Spidla.

Det er helt afgørende, at vi får øget væksten i Europa, og vores kombination af en høj grad af fleksibilitet for virksomhederne og en stor sikkerhed og tryghed for lønmodtagerne kan tjene som inspiration for EU-Kommissionen og de øvrige EU-lande.

Vi fremhævede nødvendigheden af de nationale handlingsplaner i forhold til den kommende midtvejsevaluering af Lissabon-strategien, og at arbejdsmarkedets parter gerne vil involveres mere i processen - uden at ansvaret og initiativet flyttes fra det politiske niveau.

Endelig påpegede vi, at med 25 medlemslande og flere på vej vil regulering af arbejdsmarkedet via direktiver blive mere og mere umuligt. Frivillige aftaler mellem parterne på europæisk plan er et attraktivt alternativ hertil, som i højere grad bør prioriteres fremover."
EU og internationalt
20. januar 2005
KONTAKT
LÆS MERE
Midterm Review of the Lisbon Strategy