Højesteret frifinder Føtex i tørklædesag En vigtig og pricipiel dom for arbejdsgiverne, mener Dansk Arbejdsgiverforening. Højesteret har i dag stadfæstet Landsrettens afgørelse fra december 2003 i den såkaldte tørklædesag.

Dommen, der tager stilling til et principielt spørgsmål om en lønmodtagers ret til at bære hovedtørklæde, frikender Føtex.

Højesteret skriver i sine præmisser, at Føtex' regler for medarbejderbeklædning, der har direkte kundekontakt, hverken strider imod forskelsbehandlingsloven eller Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
Konsulent i DA, Lise Bardenfleth, siger:

"Vi er meget tilfredse med denne klare og principielle dom, der fastslår arbejdsgivernes ret til at fastsætte regler for medarbejdernes påklædning uden at komme i konflikt hverken forskelsbehandlingsloven eller internationale konventioner."
Personale og administration
21. januar 2005
KONTAKT