Fleksibilitet er en klar vinderstrategi Kommentar fra adm. direktør Jørn Neergaard Larsen, Dansk Arbejdsgiverforening, til folketingsvalget: Valget ændrede ikke afgørende på magtforholdene, og da udfordringerne af gode grunde er de samme, så er der al mulig grund til ønske politikerne velkommen tilbage i arbejdstøjet.

Dansk Arbejdsgiverforening vil opfordre politikerne til i den kommende valgperiode at bygge på fleksibilitet og dynamik som grundlag for en klar vinderstrategi for Danmark. Når Danmark har klaret sig så relativt godt trods høje lønninger og lav arbejdstid, så skyldes det i høj grad, at vi har Europas mest fleksible arbejdsmarked. Det er derfor af afgørende betydning, at regeringen gør fleksibilitet og dynamik på arbejdsmarkedet og i samfundet som helhed til en integreret del af de udviklingsprojekter, som er igangsat både før og under valget.

I sin første periode nedsatte regeringen både en velfærdskommission og et omfattende trepartsarbejde om voksen- og efteruddannelse. Under valgkampen er forslaget om en kommission, der skal se på fleksibiliteten gennem hele arbejdslivet, kommet til. Når der på én gang er så mange bolde i luften, er det af afgørende betydning, at de alle kommer til at understøtte den fleksibilitet og dynamik, der er en væsentlig forudsætning for øget vækst og beskæftigelse.
Arbejdsmarked
8. februar 2005
KONTAKT