Den Sociale Dagsorden 2005-2010 Kommissionen præsenterer sit program for EU's arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Kommissionens beskæftigelseskommissær Vladimir Spidla har i dag præsenteret Den Sociale Dagsorden som er en konkretisering af Kommissionens femårige handlingsprogram på det arbejdsmarkedspolitiske område. Med udgangspunkt i Kommissionens midtvejsevaluering af Lissabon-strategien og det strategiske arbejdsprogram for de kommende 5 år har Kommissær Spidla søgt at udmønte de kommende initiativer vedrørende beskæftigelse, arbejdsmarkeds- og socialpolitikpolitik og ligestilling.

Kommissionens meddelelse sigter mod en modernisering af den europæiske arbejdsmarkedsmodel i lyset af den genstartede Lissabon-strategi, der blev præsenteret i sidste uge. Begge strategier skal færdigbehandles på beskæftigelsestopmødet til marts.

Kommissionens meddelelse indeholder godt 30 initiativer af vidt forskellig karakter fra direktivforslag til rapporter og meddelelser.
International direktør i DA Jørgen Rønnest siger:

" Kommissionens udspil til Den Sociale Dagsorden frem til 2010 behandler mange vigtige problemstillinger om de arbejdsmarkedspolitiske udfordringer, som Europa står overfor. F.eks. i forhold til globaliseringen og sikringen af virksomhedernes konkurrenceevne og produktivitet, om beskæftigelse og om den demografiske udfordring.

Kommissionens analyse af udfordringerne er desværre utilstrækkelige, og Kommissionen har ikke formået at formulere en sammenhængende strategi på dette område.

DA hilser Kommissionens ønske om at inddrage arbejdsmarkedets parter velkommen.

Parterne vil både nationalt og på europæisk niveau kunne spille en vigtig rolle i realiseringen af Lissabon-målene. Parterne på europæisk niveau har som et led i deres treårige arbejdsprogram, der udløber med udgangen af 2005, allerede vist deres vilje til at bidrage og har erklæret, at de vil udarbejde et nyt flerårigt program til afløsning af det eksisterende.

Kommissionen kun har ringe forståelse for de vilkår, arbejdsmarkedets parter arbejder under - som repræsentanter for deres medlemmer, arbejdstagere og virksomheder.

Kommissionen gentager f.eks. sin gamle ide om en frivillig EU-ramme for transnationale overenskomster. Det blev dengang mødt med så megen modstand, at Kommissionen opgav at fremlægge et egentligt forslag. DA må endnu engang tage kraftigt afstand fra ideen".
EU og internationalt
9. februar 2005
KONTAKT
LINKS
Den Sociale Dagsorden 2005-2010 (foreløbig version)