Bred uddannelsesindsats kan give flere unge en uddannelse Regeringen og Dansk Folkeparti vil genindføre en form for mesterlæreuddannelse som et supplerende uddannelsestilbud til erhvervsuddannelserne. Direktør Henrik Bach Mortensen udtaler:

Arbejdsgiverne medvirker meget gerne til, at flere unge gennemfører en erhvervsrettet uddannelse, som fører til beskæftigelse. DA opfatter Regeringens og Dansk Folkepartis diskussion om en mesterlæreuddannelse som et oplæg til at sikre, at flere unge får en erhvervsrettet uddannelse.

DA lægger afgørende vægt på, at det faglige niveau i erhvervsuddannelserne bevares, men er åben over for, at der f.eks. som forsøg udvikles erhvervsuddannelsesforløb med mere vægt på det praktiske i virksomheden. Forsøg kan f.eks. være en omlægning af sammensætningen af skole og praktik, eller ombytning af skoledelen i grundforløbet med mere praktik i en virksomhed. Kvaliteten i erhvervsuddannelserne, som bl.a. kommer til udtryk i, at eleverne efter færdiggørelse kommer i beskæftigelse, skal bibeholdes. Det betyder bl.a., at det teoretiske indhold ikke generelt bør reduceres med henblik på at målrette erhvervsuddannelserne til elever med svage forudsætninger.

Som et supplement til de eksisterende erhvervsuddannelser kan der udvikles praktikorienterede uddannelser, hvor praktik i virksomheden indgår som et bærende element. Det kan f.eks. ske med udgangspunkt i Erhvervsgrunduddannelsen (EGU), som er et godt tilbud til unge, som ikke har lyst eller evner til at begive sig i kast med en egentlig erhvervsuddannelse.

Arbejdsgiverne vil endvidere understøtte en forpraktikordning for elever, som gennem forpraktikken kan kvalificere sig til at påbegynde en egentlig erhvervsuddannelse, herunder evt. en praktikpladsaftale med den virksomhed, som har været vært.

Der er således behov for en bred indsats, hvis vi skal forbedre uddannelsesmulighederne for de mange unge, som ikke gennemfører en erhvervsrettet uddannelse, bl.a. på grund af dårlige læse- og stavekundskaber.
Uddannelse
14. februar 2005
KONTAKT