LønStatistik 4. kvartal 2004

  • Fortsat afdæmpet udvikling i lønomkostningerne – stigning på 2,6 pct. på årsbasis

Fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 2,6 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,3 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger - ekskl. det suspenderede SP-bidrag - udgjorde 0,5 pct.point.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 2,6 og 2,7 pct. i 4. kvartal 2004. I forhold til 3. kvartal 2004 er der for arbejdere tale om et fald på 0,4 pct.point, mens der for funktionærer er tale om en uændret årsstigningstakt. I lighed med 3. kvartal 2004 er årsstigningstakten i 4. kvartal 2004 ikke længere påvirket af den forhøjelse af pensionsbidragene, der fandt sted pr. 1/7 2003, idet der inden for flere overenskomstområder ikke skete forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1/7 2004.

Den afdæmpede udvikling i lønomkostningerne dækker over forskelligheder hovedbrancherne imellem. Inden for fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv var årsstigningstakten i 4. kvartal 2004 2,6 pct., hvilket for begge hovedbrancher er et fald på 0,3 pct.point i forhold til 3. kvartal 2004. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg årsstigningstakten derimod med 0,4 pct.point til 3,1 pct. i 4. kvartal 2004.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. Stigningen skyldes hovedsageligt højere ulykkesforsikringspræmier som følge af den nye arbejdsskadelov samt højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring. Endvidere er forsikringsordningen for mindre virksomheder ændret således, at ordningen ikke længere dækker medarbejdernes første sygedag. De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 2,7 pct. fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. februar 2005
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenesten - tabelPrintvenlig fil