DA: Gode initiativer i regeringsgrundlaget DA slutter op om regeringens udgangspunkt - at øget beskæftigelse skal sikre Danmarks plads som en stærk økonomi i en global verden. Regeringen har i dag udsendt det grundlag, hvorpå den danske politik de næste fire år skal bygge. Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen siger:

"DA støtter regeringens udgangspunkt, at for at bevare den danske velfærd, skal vi være i stand til at klare os i en stadig mere globaliseret konkurrence. Vi hilser derfor regeringens fokus på en øget beskæftigelse, bedre og mere erhvervsrettet uddannelse og et fleksibelt og mere effektivt arbejdsmarked, velkomment. Danmark skal være et land, hvor det er attraktivt at arbejde og drive virksomhed.

Regeringens melding om, at den er indstillet på at træffe de beslutninger, som er nødvendige for at sikre økonomisk råderum til fremtidens velfærd, er meget væsentlig. Denne melding er af stor betydning for diskussionen af den rapport, Velfærdsskommissionen vil fremlægge.

Råderummet forudsætter opfyldelsen af målsætningen om 60.000 flere i beskæftigelse inden 2010. Regeringen peger på bedre integration af indvandrere på arbejdsmarkedet, hurtigere gennemførelse af uddannelse, mindre sygefravær, senere tilbagetrækning og et bedre fungerende arbejdsmarked. Det er områder hvor DA gennem en årrække har peget på behovet for reformer.

Med et af verdens største uddannelsesbudgetter, bør vi også forvente verdens bedste kompetencer. DA deltager gerne i den diskussion om nydannelser inden for erhvervsuddannelserne, som regeringen lægger op til. Men det er vigtigt, at det ikke svækker det faglige niveau, eller påfører arbejdsgiverne flere udgifter, samt skaber urealistiske forventninger til praktik-pladspotentialet. Der lægges op til en markant forbedring af folkeskolen. Dét er en forudsætning for, at flere unge får en uddannelse, der peger mod beskæftigelse. Målretningen af 10. klasse er ét af flere gode elementer.

Når det gælder beskæftigelsespolitikken tilslutter DA sig forslagene om et udvidet jobkort og strammere rådighedsregler.

DA fortsætter meget gerne samarbejdet med regeringen, der blev indledt med aftalen om styrket integration. Det er meget vigtigt, at indvandrernes kvalifikationer styrkes, og at kommunerne gør en mere effektiv indsat for at bringe indvandrerne ud på arbejdsmarkedet.

Vi noterer med tilfredshed, at regeringen fastholder ønsket om at nedbringe de administrative byrder på arbejdsgiverne. Således må indførelse af E-løn ikke føre til nye administrative byrder."
Arbejdsmarked
17. februar 2005
KONTAKT
LINKS
Regerings­grundlaget