Beskæftigelsen 4. kvartal 2004
  • Positiv udvikling i den private beskæftigelse
Beskæftigelsen på DA-området faldt 0,3 pct. fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004 ifølge DA's beskæftigelsesindikator. Dermed synes der at være en positiv udvikling i beskæftigelsen i forhold til de foregående kvartaler.

Faldet på 0,3 pct. svarer til et fald på godt 1.800 personer fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004, opregnet til den private sektors samlede beskæftigelse inden for fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed og serviceprægede erhverv.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne i Læs mere boksen vist for DA-området opdelt på de tre hovedbrancher samt amter. For fremstillingsvirksomhed har udviklingen været svagt negativ, mens den for bygge- og anlægsvirksomhed har været svagt positiv. Inden for serviceprægede erhverv har beskæftigelsen været uændret fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. Det lader således til at beskæftigelsen er stabiliseret inden for fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv, mens man inden for bygge- og anlægsvirksomhed oplever en fremgang.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 4. kvartal 2003 til 4. kvartal 2004. Således ses den mest positive udvikling i Sønderjyllands Amt, mens det største fald i beskæftigelsen var i Storstrøms Amt. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for nogle amter er så stor, at tendensen ikke er entydig, jf. tabellen.

Tallene for 3. kvartal 2004 er revideret i forhold til sidste nyhedsbrev. Dette skyldes tilretning af datagrundlaget for dette kvartal.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
21. februar 2005
LÆS MERE
Printvenlig PDFTabeller PDF