International LønStatistik 4. kvartal 2004 Lav international lønudvikling I 4. kvartal 2004 var den samlede årsstigningstakt for timefortjenesten i udlandet 2,4 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 1,9 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,6 pct. inden for handelsvirksomhed, jf. tabellen i Læs mere boksen. I samme periode var årsstigningstakten i Danmark hhv. 2,6 pct., 3,1 pct. og 2,8 pct.

Den sammenvejede lønstigningstakt for statistikkens 11 lande illustrerer tendenserne i den generelle lønudvikling i udlandet. Fra 2003 til 2004 var stigningstakten 2,5 pct. inden for fremstillingsvirksomhed, 2,1 pct. inden for bygge- og anlægsvirksomhed og 2,0 pct. inden for handelsvirksomhed. Den sammenvejede lønudvikling fra 2003 til 2004 er dermed på det laveste niveau i 10 år.

Lønudviklingen i 4. kvartal 2004
Norge og Italien havde i 4. kvartal 2004 de højeste årsstigningstakter (hhv. 4,6 og 4,1 pct.) inden for fremstillingsvirksomhed blandt statistikkens 12 lande. De laveste årsstigningstakter havde Japan og Holland (begge 1,4 pct.), jf. figuren herunder. I Danmark var årsstigningstakten til sammenligning 2,6 pct. i 4. kvartal 2004. Metode Statistikken indeholder lønoplysninger for Danmark plus de 11 lande: Tyskland, Sverige, Storbritannien, USA, Frankrig, Japan, Holland, Italien, Belgien, Norge og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for statistikkens 11 lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af den effektive kronekursindeks.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
23. februar 2005
LÆS MERE
Printvenlig version (PDF-format)Tabel (PDF-format)