Arbejdsgiver er ikke inkassator Lønindeholdelse kan i dag hovedsageligt ske alene for gæld til det offentlige. Private kan derfor ikke anmode en arbejdsgiver om at tilbageholde en del af en medarbejders løn til betaling af gæld.

Der har på det seneste været tanker om, at lønindeholdelse burde udvides til andre krav. De offentlige pantefogeder mener endda, at det kan de lige klare for 250 kr. Et udvalg under Justitsministeriet ser i øjeblikket på hele inddrivelsessystemet.
Ansættelsesretschef Flemming Dreesen i DA siger:

"Arbejdsgivere skal drive forretning og ikke agere inkassobureau for andre kreditorer. Derfor har DA allerede i november 2004 henvendt sig til justitsministeren og gjort klart, at man ikke kan støtte lønindeholdelse for privat gæld. Tværtimod. Lønindeholdelse er en administrativ byrde for arbejdsgiverne. Lønindeholdelse giver arbejdsgiveren en unødig indsigt i og ansvar for medarbejders økonomi og øvrige private forhold. Gæld til private eller for den sags skyld offentlige myndigheder er arbejdsforholdet uvedkommende. Det er lige lovligt flot af offentlige pantefogeder at love at lade arbejdsgivere udføre deres arbejde, når blot pantefogederne får 250 kr. Øget adgang til lønindeholdelse er det samme som at give visse kreditgivere arbejdsgiveren som frivillig kautionist."
Personale og administration
24. februar 2005
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk