KonfliktStatistik 4. kvartal 2004
  • Højt konfliktomfang
I 4. kvartal 2004 var der 124 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 14.735 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 100 personer og var af 1,2 dags varighed.

Det samlede konfliktomfang var dermed det højeste i de seneste 10 år sammenlignet med tilsvarende kvartaler.

Den hyppigste konfliktårsag i 4. kvartal 2004 var med baggrund i sympatikonflikt, hvor 8.985 arbejdsdage gik tabt. Der var i alt 55 sympatikonflikter, som i gennemsnit involverede 135 personer og var af 1,2 dags varighed.

Antallet af tabte arbejdsdage som følge af lønkonflikter var med 434 det laveste i de seneste 10 år sammenlignet med tilsvarende kvartaler.

I tabellen 'Overenskomststridige arbejdsnedlæggelser' (se 'Læs mere') er de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter vist. Tabellen viser antal konflikter, gens. antal personer, gens. varighed i dage samt antal tabte dage, set over et lidt længere tidsrum.
Begreber KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området. Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at foretage et ret præcist skøn over antallet af tabte arbejdsdage. Yderligere information Statistikken (med mere detaljerede oplysninger) kan købes for 95,- kr. (ekskl. moms/porto/ gebyr) ved henvendelse til DA Forlag (e-mail) eller på telefon 33 38 92 24. Medlemmer af arbejdsgiverorganisationerne kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverforening.
KONTAKT
Publiceret:
1. marts 2005
LÆS MERE
KonfliktStatistik 4. kvartal 2004