Globaliseringens gevinster kræver reformer Velfærdskommissionen peger på meget vigtige og alvorlige udfordringer for det danske samfund, og vi skal være klar til at handle. Velfærdskommissionen fremlagde i dag to rapporter, der peger på, at der venter en stor og vedholdende indsats, hvis ikke fremtidens pres på de offentlige finanser skal munde ud i skattestigninger eller besparelser på de offentlige goder.

Som udgangspunkt er globaliseringen en stor chance for Danmark, for at øge vores velstand. Men globaliseringen kræver også seriøse forandringer, hvis den skal udnyttes optimalt. Kommissionen peger blandt andet på:
  1. Alt for mange unge får ikke en kompetencegivende uddannelse set i forhold til andre lande. Danmark er ved at tabe kapløbet om at have de klogeste hoveder.
  2. Indvandrere fra mindre udviklede lande har overordnet set en for ringe erhvervstilknytning, selv om visse grupper klarer sig godt. Det er dyrt for samfundet, og vi går glip af et væsentligt bidrag til arbejdsstyrken.
  3. Det er ikke realistisk, at Danmark kan spare op til fremtidens velfærdssystem. Vi må i stedet tilpasse systemet til de nye krav. Det betyder: Lad pensionsalderen stige med længere levetid og sats på flere i beskæftigelse og færre på offentlig forsørgelse.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"DA er enig i Velfærdskommissionens diagnose. Danmark står over for omfattende reformer. Når Velfærdskommissionen kommer med sit forslag sidst på året, skal det føre til politisk handling. Og der findes ingen nemme løsninger. Tværtimod er der brug for et seriøst og vedholdende træk for at omstille det danske samfund.

Rapporten viser dog også, at Danmark endnu står stærkt. Men vi skal tage hånd om problemerne. DA opfordrer til at se på erfaringerne fra andre lande. De viser, at det kan lade sig gøre at få folk til at blive længere på arbejdsmarkedet og begrænse tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og samtidigt få beskæftigelsen til at stige.

Desuden er det helt afgørende, at flere indvandrere stiller sig til rådighed for det danske arbejdsmarked.

Endelig skal Danmark simpelthen blive bedre til at omsætte et af verdens største uddannelsesbudgetter til verdens bedste kompetencer. Vi har forudsætningen for et meget højt uddannelsesniveau, og det skal udnyttes bedre."
Arbejdsmarked
3. marts 2005
KONTAKT
LINKS
Velfærdskom­missionens rapport