Dansk førertrøje i VEU-aktivitet Danmark ligger sammen med Sverige og Finland helt i top med hensyn til befolkningens deltagelse i voksen- og efteruddannelse, viser ny OECD-rapport. OECD fremlagde i dag, torsdag den 10. marts 2005 på en konference i Malmø en ajourført sammenligning mellem 17 OECD-landes VEU-indsats. Den danske indsats er i toppen - uanset hvilke af de mange undersøgelser, som rapporten refererer til.

Rapporten indeholder et omfattende materiale om de ret forskellige veje, som de enkelte lande hidtil har valgt i deres VEU-politik.

OECD peger på en række muligheder og problemstillinger:
  • Staten bør spille en aktiv rolle
  • Uformelle kundskaber og viden bør registreres og anerkendes
  • Manglende motivation er en væsentlig barriere for for de kortuddannedes VEU-deltagelse
  • Der mangler fortsat instrumenter til at måle effekten af VEU-indsatsen
  • Fælles finansiering (co-financing) fremhæves som en mulighed for at opnå en tilstrækkelig indsats.
Hvad særligt de danske forhold angår, fremgår det:
  • At også danskere peger på manglende tid og travlhed som årsag til manglende VEU-deltagelse, men meget få danskere (færrest i alle lande) peger på økonomiske problemer som årsagen
  • At når danskere spørges om mulige barrierer i fremtiden (bortset fra økonomiske) for deres VEU-deltagelse, så peger 45,7 pct. på, at der ingen problemer er - gennemsnittet for de 17 lande er 25 pct.
Direktør Henrik Bach Mortensen udtaler: Undersøgelsen bekræfter, at VEU-indsatsen i Danmark er meget stor - måske den relativt største. Og at de oplevede barrierer for deltagelse enten ikke findes eller opleves som færre end i andre lande. Det ændrer ikke ved, at der er behov for at finde veje til, at medarbejdernes kvalifikationer løbende skal udvikles i et globaliseret samfund. Problemerne omkring manglende motivation er ikke kun et problem i Danmark - og det forstærkes af, at det særligt er kortuddannede og personer med svage almene kundskaber, der ikke tager imod tilbud eller selv tager initiativer.

Rapporten kan bidrage til, at vi med viden om andre landes erfaringer kan vælge de rette løsninger i Danmark.
Uddannelse
10. marts 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
LINKS
OECD rapport : Promoting adult learning