ATP skal administrere barselsordning

ATP og DA-Barsel har indgået aftale om administration af barselsudligningsordningen

Aftalen sikrer en fuldt digitaliseret løsning til opkrævning af bidrag og udbetaling af refusioner sammen med opkrævningen af det ordinære ATP bidrag. Det betyder at den administrative belastning af virksomhederne bliver så lille som muligt.

Ordningen træder i kraft 1. juli 2005. Opkrævning af bidrag sker kvartalsvis bagud, og første opkrævning udsendes derfor i september 2005.

Bidraget pr. fuldtidsbeskæftiget er 786 kr. om året i første driftsår.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2004 blev det aftalt, at der på hele DA-området efter nærmere bestemte regler skulle være en udligning af virksomhedernes overenskomstmæssige udgifter til løn under fravær på grund af barsel. Ordningen kan håndtere alle typer af lønmodtagere.

Det blev her aftalt, at den fælles ordning samlet set skal udligne mellem 80 og 85 pct. af virksomhedernes samlede udgifter ved barselsfravær i ordningens første driftsår.

DA-Barsel er en opsamlingsordning for de organisationsområder i Dansk Arbejdsgiverforening, som ikke har egne branchevise barselsudligningsordninger.

Personale og administration
17. marts 2005
KONTAKT
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk