Fornyet usikkerhed om ansættelsesbeviser

Domstol siger, bekendtgørelse er ugyldig. Stadig en pengemaskine.

Beskæftigelsesministeren udsendte i 2004 hele to bekendtgørelser om niveauet for godtgørelse for manglende oplysning efter lov om ansættelsesbeviser. Først den 8. juni og igen den 16. september 2004. Ministeren nedsatte bl.a. det maksimale godtgørelsesniveau fra 26 til 13 ugers løn, ligesom godtgørelsen i visse tilfælde højst kan udgøre 1000 kr.

Retten i Slagelse har den 2. marts 2005 afsagt en dom i en sag om godtgørelse for overtrædelse af loven om ansættelsesbeviser, hvor dommeren har antaget, at bekendtgørelsen fra september 2004 er ugyldig. Dommeren mente, at bekendtgørelsen savner hjemmel i lov om ansættelsesbeviser. Dommeren vil derfor alene anvende den oprindelige bekendtgørelse fra 1993, og den praksis som domstolene har skabt herom, når overtrædelsen er sket før reglernes ikrafttræden.

Ansættelsesretschef Flemming Dreesen udtaler:

”Bemærkningen fra dommeren i Slagelse om, at ministeren savner hjemmel i loven til at ændre regler for overtrædelser, der er sket før reglernes ikrafttræden, er helt uforståelig. Dermed belønner man jo de mange sager, der tidligere er blevet rejst. Det vil være vanskeligt at fastslå, hvornår en overtrædelse har fundet sted. Er det f.eks. ansættelsestidspunktet, når lønmodtageren finder fejlen, eller er det, når den manglende oplysning får virkning eller kunne have fået virkning? Bekendtgørelsen synes for DA at være så klar, som den kan blive, da den siger, at den skal anvendes på alle sager, der ikke er endeligt afgjort.

Dommen vil formentlig blive brugt af fagbevægelsen til at fortsætte med at rejse de store godtgørelseskrav. Der er ingen, der kan leve med usikkerheden om, hvilke regelsæt der gælder og da slet ikke, hvis der skulle savnes hjemmel. Ministeren må melde klart ud, hvad der gælder, herunder vejlede domstolene.”

Personale og administration
15. marts 2005
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk