Parterne mødes med "trojka" i dag Lønmodtagere og arbejdsgivere er enige om krav til Lissabon-strategien. I dag, den 22. marts, mødes arbejdsmarkedets parter med de europæiske regeringschefer for at drøfte Lissabon-strategien.

Få timer før Det Europæiske Råd skal godkende en revision af Lissabon-strategien, mødes arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau med den sociale troika (regeringschefer og beskæftigelsesministre fra formandskabet, England og Østrig) og Kommissionen.

Arbejdsmarkedets parter er de senere år blevet involveret i f.eks. beskæftigelsesstrategien og politikken om livslang læring. Samtidig forhandler parterne på europæisk niveau hvert år en række initiativer og aftaler.

Formålet med det sociale trepartstopmøde er at drøfte de europæiske udfordringer. Parterne har forud for mødet i fællesskabet udarbejdet en erklæring, som for det første slår parternes støtte til Lissabon-strategien fast og dernæst opridser en række nøgleelementer, som er afgørende for, at Europa kan gennemføre Lissabon-strategien.
Jørn Neergaard Larsen, administrerende direktør:

"Det er uhyre vigtigt, at arbejdsmarkedets parter i Europa bakker hundrede procent op om Lissabon-strategien og er parate til at bidrage til vækststrategien. Det giver et godt afsæt for at få indflydelse på de nationale arbejdsmarkeds- og uddannelsesreformer, der er nødvendige for at sikre høj beskæftigelse i hele Europa.

Hvis Lissabon-målet om verdens mest konkurrencedygtige vidensamfund med flere og bedre job skal realiseres, skal de flotte ord omsættes til strukturreformer i de enkelte medlemslande og regioner."
EU og internationalt
22. marts 2005
KONTAKT
LINKS
Fælleserklæringen fra arbejdsmarkedets parter