Løntilskudsordningen Et godt redskab skal administreres korrekt Arbejdsgiverne er enige i, at løntilskudsordningen skal administreres i overensstemmelse med reglerne. Det er afgørende for virksomhedernes medvirken, at der hersker klarhed om reglerne, og at det er ubureaukratisk af deltage. Løntilskudsordningen er uden sammenligning det mest effektive redskab i beskæftigelsesindsatsen, og derfor er det meget positivt, at der nu bliver strammet op på AF's administration af reglerne, så dette redskab ikke undergraves, siger direktør Henrik Bach Mortensen, DA.

Som det også fremgår af Rigsrevisionens rapport, var 54 pct. af de ledige, der i 2003 afsluttede et løntilskudsforløb hos en privat arbejdsgiver, blevet selvforsørgende 26 uger efter endt aktivering. Det tilsvarende tal var 29 pct. efter ansættelse med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. På denne baggrund er det positivt at konstatere, at antallet af løntilskudsjob er vokset det seneste år. Arbejdsgiverne har gennem en årrække presset på for at øge anvendelsen af løntilskudsredskabet.
Arbejdsmarked
29. marts 2005
KONTAKT
LINKS
Rigsrevisionens rapport om løntilskud­sordningen