Økonomiske incitamenter virker Men ikke nok kun at have fokus på nyankomne flygtninge og indvandrere, mener DA Beskæftigelses- og Integrationsministeriet har i dag offentliggjort en rapport om starthjælp: "Analyse af beskæftigelse/selvforsørgelse, udbetaling af hjælp i særlige tilfælde og husleje blandt modtagere af introduktionsydelse eller kontanthjælp/starthjælp".

Tidligere undersøgelser har vist, at flygtninge og indvandrere er den persongruppe, som er særlig hårdt ramt af manglende incitamenter. Med indførelsen af starthjælpen i 2002 blev der taget et væsentligt skridt i at sikre, at det kan betale sig at arbejde.

Den nye rapport viser, at væsentlig flere indvandrere på introduktionsydelse svarende til starthjælpsniveau er blevet selvforsørgende, end dem der har fået en ydelse svarende til kontanthjælp:
  • 36 pct. af dem, der har fået introduktionsydelse på starthjælpsniveau er blevet selvforsørgende efter 8. kvartal - sammenlignet med 27 pct. blandt de, der har fået introduktionsydelse på kontanthjælpsniveau
  • Personer på starthjælpsniveau får ikke udbetalt ekstra hjælp i større omfang end personer på kontanthjælpsniveau
Arbejdsmarkedskonsulent i DA, Berit Kjær Petersen, siger:

Rapporten viser, at den indførte starthjælp fra 2002 virker. Flere nyankomne indvandrere med den lavere introduktionsydelse er nu blevet selvforsørgende end tidligere.

At det altid kan betale sig at arbejde, er et væsentligt bidrag til at imødegå fremtidens velfærdsudfordringer - men det er ikke nok kun at have blikket rettet mod nyankomne flygtninge og indvandrere. Mange flygtninge og indvandrere såvel som andre danskere savner et økonomisk motiv til at gå på arbejde.

Når det bedre kan betale sig at arbejde, vil det kunne bidrage til at også grupper, der i dag har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, får bedre muligheder for at få job.

DA vil derfor opfordre til, at Velfærdskommissionen tager denne problemstilling med i forslag til løsninger af de velfærdspolitiske problemer. Det er dog afgørende, at der efterfølgende er politisk vilje til at gøre noget aktivt for beskæftigelsen.
Arbejdsmarked
4. april 2005
KONTAKT
LINKS
Rapp­orten om starthjælp