Første konkrete skridt til forenkling af Lissabon-strategien Retningslinjer for henholdsvis økonomi - og beskæftigelsespolitik samles i fælles regelsæt. Kommissionen har netop offentliggjort et integreret sæt af retningslinier for EU-landenes økonomiske politik og beskæftigelsespolitikken, der blev besluttet af Det Europæiske Råd ved forårstopmødet d. 22.-23. marts.

Kommissionens udspil er første konkrete skridt i relanceringen af Lissabon-strategien med øget fokus på vækst og beskæftigelse. Kommissionen understreger behovet for handling i forhold til at øge arbejdsstyrken og dens kvalifikationer samt at skabe flere job. De integrerede retningslinier er det vigtigste bidrag fra Kommissionen til denne proces. Herefter er det op til medlemslandene at gennemføre de nødvendige reformer.

De integrerede retningslinier er en samling af to sæt retningslinier for henholdsvis den økonomiske politik - de såkaldte Broad Economic Policy Guidelines - som bliver koordineret af EU's finans- og økonomiministre, og for beskæftigelsespolitikken - de såkaldte Employment Guidelines - som bliver koordineret af EU's beskæftigelsesministre. Fremover vil der således kun være et samlet sæt retningslinier, der skal gælde de næste tre år.

De integrerede retningslinier er opdelt i tre områder med i alt 23 retningslinier. På beskæftigelsesområdet vil der fremover være otte overordnede retningslinier gældende for alle lande, mens der førhen var et sæt af overordnede mål samt en række mere specifikke målsætninger. På baggrund af retningslinierne skal Danmark til efteråret 2005 i samråd med f.eks. arbejdsmarkedets parter udarbejde et dansk 3-årigt reformprogram over de reformer og tiltag, Danmark vil iværksætte som led i gennemførelsen af Lissabon-strategien.

De reformforslag, som vi herhjemme kan se frem til fra Velfærdskommissionen og Globaliseringsrådet, vil på beskæftigelsesområdet sandsynligvis ligge inden for rammerne af de otte retningslinier.

De udfordringer, vi herhjemme står over for, er meget lig udfordringerne i de øvrige EU-lande. Det gælder bl.a. i forhold til at sikre en bedre tilpasning af lønmodtagernes kvalifikationer og virksomhedernes behov, samt at sikre at udviklingen i løn og andre arbejdsmarkedsomkostninger er beskæftigelsesvenlig, som det hedder i to af de nye retningslinier.
Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen: Kommissionens udspil er det første konkrete skridt i forenklingen af Lissabon-strategien. Det er godt, at der nu lægges op til en reel sammentænkning af den overordnede makroøkonomiske politik og af beskæftigelsespolitikken, som jo ikke kan ses adskilt.

Indholdet af retningslinierne synes dog mere overordnede og knap så konkrete som før. Det kan gøre det sværere at måle reelle fremskridt i de enkelte lande.

Det er desuden ærgerligt, at målet om, at "det skal kunne betale sig at arbejde", er gledet ud af listen over anbefalinger.

Kommissionens udspil understreger dog, at reformbehovet er uændret, og at de tiltag, der skal tages, skal øge beskæftigelsen mærkbart. De manglende fremskridt, der hidtil har været i forhold til at nå Lissabon-målene, understreger det politiske ansvar hos regeringerne i de enkelte medlemslande.
EU og internationalt
12. april 2005
KONTAKT
LINKS
Kommissionens udspil til integrerede retningslinier for beskæftigelse