DA: Forældet sygedagpengelov hindrer socialt ansvar Det danske formandskab for Nordisk Ministerråd afholder i dag konferencen "Sygefravær i Norden" på Arken.

Formålet med konferencen er at sammenligne de nordiske landes erfaringer på sygefraværsområdet og give inspiration til fælles nordiske policyanbefalinger, som kan drøftes på det nordiske arbejdsministermøde i september i København.
Direktør Henrik Bach Mortensen, DA, siger:

Hovedoverskriften for det danske formandskab for Nordisk Ministerråd 2005 på arbejdsmarkedsområdet er "modernisering af det nordiske arbejdsmarked".

DA mener, at regeringen i den sammenhæng også skal se på en modernisering af sygedagpengeloven, som bebudet i sygefraværshandlingsplanen fra 2003.

Sygedagpengeloven fra 1990 er forældet og tager slet ikke højde for virksomhedernes sociale engagement, fraværspolitik og arbejdsfastholdelse.

I dag er der stort politisk fokus på, at arbejdspladserne bør spille en afgørende rolle i forhold til at nedbringe sygefraværet. Men lovgivningen er desværre ikke fulgt med tiden.

Virksomhederne oplever i dag en forældet sygedagpengelov som en væsentlig hindring for at fastholde langtidssyge medarbejdere og integrere ikke fuldt arbejdsdygtige mennesker på arbejdsmarkedet.

Der er en lang række tilfælde, hvor virksomheder straffes økonomisk for at udvise socialt engagement.

F.eks. risikerer virksomheder, der fastholder langtidssyge medarbejdere at blive "straffet" økonomisk, hvis medarbejderen tilkendes førtidspension.

Det skyldes, at kommunen med dags varsel kan stoppe sygedagpengerefusionen til virksomheden, hvis medarbejderen har fået tilkendt førtidspension. Det betyder, at virksomheden skal betale sygeløn i opsigelsesperioden uden at kunne få refusion. En udgift, som virksomheder, der afskediger langtidssyge, undgår.

DA har over for beskæftigelsesministeren fremlagt en række forslag til en helt nødvendig modernisering af sygedagpengeloven.
Arbejdsmarked
25. april 2005
KONTAKT