Information og høring Virksomheder på DA-området skal alene følge Samarbejdsaftalen Alle danske lønmodtagere på virksomheder med mere end 35 ansatte er nu omfattet af regler om information og høring enten via en ny lov eller via kollektiv aftale som Samarbejdsaftalen mellem DA og LO.

Virksomheder uden for DA-området skal følge den nye lov. På DA-området gælder Samarbejdsaftalens regler for alle ansatte uanset om eller hvor de er organiseret.

Samarbejdsaftalen dækker meget bredere end direktivet og den nye lov. Direktivet beskriver alene arbejdsgivernes informationsforpligtigelse, mens Samarbejdsaftalen bygger på en gensidig forpligtigelse til dialog. Samarbejdsaftalen fastlægger desuden reglerne for nedsættelse af samarbejdsudvalg.

Loven, der gennemfører et EU-direktiv, træder i kraft 15. maj 2005, mens den ændring af Samarbejdsaftalen, som er en følge af implementeringen af direktivet trådte i kraft allerede den 23. marts 2005.

Adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen udtaler:
"Det er lykkedes for politikerne i et tæt samarbejde med lønmodtagere og arbejdsgivere at finde en model for implementering af direktivet, der på én gang sikrer at lønmodtagerne får de rettigheder, de skal have i henhold til direktivet, og som sikrer, at vores virksomheder på DA-området ikke skal administrere forskellige regelsæt for forskellige ansatte. Det er meget tilfredsstillende.

Forløbet viser, at aftalesystemet og den danske model er ikke statiske størrelser, men instrumenter, der udvikler sig i takt med behovene på arbejdspladserne og i verden omkring os."
Personale og administration
27. april 2005
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk