Kommunerne har stadig meget at lære

Ingen entydige tegn på en bedre integration

Integrationsministeriet har i dag offentliggjort en ny rapport om effekten af kommunernes integrationsindsats. Rapporten er en opfølgning på en tilsvarende rapport fra 2004, der omfatter alle udlændinge omfattet af integrationsloven.

I kommuneanalysen indgår de 50 kommuner, der har haft flest flygtninge og indvandrere i integrationsforløb i perioden 1999-2002:

  • 28 pct. af integrationsforløbene er afsluttet med job (26,5 pct.) eller uddannelse af mindst 2 måneders varighed.
  • 21 pct. af forløbene er afsluttet med job (19,6 pct.) eller uddannelse af mindst 6 måneders varighed
  • Hjørring, Tårnby, Glostrup, Ishøj og Helsingør kommuner er hurtigst til at få flygtninge og indvandrere i mere varige job. Kommunerne Hørsholm, Næstved, Lyngby-Taarbæk, Holbæk og Svendborg kommuner ligger i bunden
  • Flere mænd end kvinder kommer i job – 24 pct. af mændene mod 16 pct. af kvinderne får job i mindst 6 måneder

Der er generelt set 6,6 procentpoint flere i job og uddannelse af mere end 2 måneders varighed end sidste år. Analysen viser dog ikke, om det skyldes, at der er kommet et ekstra år med i analysen, eller om flere er kommet i job.

Arbejdsmarkedskonsulent i DA Berit Kjær Petersen siger:

Kommunerne har stadig ikke ordentlig fat i integrationsindsatsen. Integration af flygtninge og indvandrere bør sættes langt højere på den politiske dagsorden i kommunerne. Det kan og skal kunne lade sig gøre at få flere flygtninge og indvandrere i job. Først og fremmest gælder det om, at kommunerne får den enkelte gjort klar til at kunne bestride et job. Dvs. hurtig afdækning af kompetencer, danskundervisning og eventuel opkvalificering.

Analysen understreger samtidig behovet for at sætte fokus på indsatsen for de forskellige køn. Det er primært mænd, der er i kommet i job, uanset om det er korte eller lidt længere forløb. Sagsbehandlerne har en væsentlig rolle i at sikre, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet og gøre den enkelte indvandrer motiveret til integration – uanset køn.

Arbejdsmarked
28. april 2005
KONTAKT
LINKS
Effekten af kommunernes integrati­ons-indsats målt ved udlændinges beskæftigelseBenchmark­ing-analyse af integrationen i kommunerne i 1999-2002 - AKF-rapport