Aftale øger behov for styring Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om, at der ikke oprettes både A- og B-centre i det nye beskæftigelsessystem. A-centrene var tænkt oprettet i alle kommuner og skulle tage sig af de lettere beskæftigelsesmæssige problemer, mens der skulle oprettes ca. 40 B-centre, der skulle overtage ansvaret for de ledige efter et halvt års ledighed.

Nu er det besluttet alene at oprette B-centre, hvilket betyder, at der i de fleste kommuner skal oprettes et center, der har det fulde ansvar fra første ledighedsdag. I centeret skal kommunen og Arbejdsformidlingen arbejde sammen om opgaverne.

Aftalen ændrer ikke på de såkaldte C-centre, der som forsøg skal oprettes i 10 kommuner, og hvor kommunerne overtager hele ansvaret fra Arbejdsformidlingen.
Direktør Henrik Bach Mortensen:

"Aftalen betyder, at der oprettes mere end dobbelt så mange B-centre, som der var tænkt. Det øger kravet til, at centrene arbejder effektivt sammen om at understøtte arbejdsmarkedet. Det virkelige liv på arbejdsmarkedet lader sig ikke spærre inde af kommunegrænser, og der er snarere brug for at tænke i større enheder end at tænke i mindre enheder.

Det er udmærket at forenkle systemet og lægge A- og B-centre sammen, men det havde ganske enkelt været bedre at holde fast i antallet af B-centre og tilføre dem A-centrenes opgaver.

Strukturkommissionen påviste, at det danske arbejdsmarked de næste 20 år mest hensigtsmæssigt kan inddeles i omkring 15-20 oplande. Når man nu er på vej til at oprette fem gange så mange centre, så er der behov for styringsmekanismer, der kan sikre, at centrene både arbejder sammen og orienterer sig efter et arbejdsmarked, der er langt bredere end den kommunale geografi."
Arbejdsmarked
4. maj 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk