Indgreb mod dommere vil skade retssikkerhed og effektivitet Af formand for LO, Hans Jensen, og adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen Morgenavisen Jyllands-Posten lufter i lederen den 26. april en gammel traver om dommernes bibeskæftigelse. På baggrund af en række udtalelser fra professor Henrik Zahle skriver JP f.eks., at "Dommerne skal passe deres arbejde og ikke lade sig involvere i faglige eller private voldgiftssager".

Dermed tager debatten afsæt i et forkert udgangspunkt.

Danmark er i de senere år i utallige rapporter og internationale vurderinger blevet fremhævet og rost på grund af vores fleksible arbejdsmarked. Det er også gang på gang blevet understreget, at høj fleksibilitet og gode relationer mellem lønmodtagere og arbejdsgivere er afgørende for at kunne klare sig godt i den stigende globale konkurrence og være attraktiv, når virksomheder skal vælge placeringen af deres aktiviteter.

En væsentlig del af det fleksible danske arbejdsmarked udgøres af en hurtig, effektiv og smidig konfliktløsning, der kan sikre, at mindre eller større uoverensstemmelser på de enkelte arbejdspladser ikke udvikler sig til langvarige konflikter og dårlig stemning mellem ledelsen og de ansatte.

Grundlaget for at kunne bevare den fleksibilitet er, at uoverensstemmelser mellem lønmodtagere og arbejdsgivere kan behandles i Arbejdsretten og ved faglige voldgiftsretter. Det skal kunne ske hurtigt og effektivt og med høj legitimitet i afgørelserne. Forudsætningen for det er, at afgørelserne træffes på et kvalificeret grundlag under medvirken af højt kvalificerede dommere.

På tilsvarende vis er også de øvrige voldgiftsretters virke af væsentlig betydning for dansk erhvervsliv. Det er vores opfattelse, at det gavner samfundets dynamik, økonomi og retshåndhævelse, at dommere har mulighed for at deltage i voldgifter og lovforberedende arbejde m.v., og det bidrager til at sikre, at dommerne opnår en indsigt og alsidighed, så de kan leve op til kravet om, at danske dommere skal være generalister.

Det er i øvrigt værd at bemærke, at dommernes bibeskæftigelse i vidt omfang skyldes, at Folketinget har ønsket at anvende kompetencer som dommernes i det offentliges interesse i bl.a. råd, nævn og udvalg.
Udvalget arbejder fortsat Dommernes bibeskæftigelse har været et omdiskuteret emne i mange år. Justitsministeren nedsatte derfor i sommeren 2003 et bredt sammensat udvalg, der netop fik til opgave at undersøge og belyse området for dommernes bibeskæftigelse med henblik på bl.a. at vurdere behovet og mulighederne for at regulere omfanget heraf. Dette udvalgsarbejde står foran sin snarlige afslutning, og det kan derfor undre, at professor Henrik Zahle og Jyllands-Posten åbner debatten netop nu - endnu inden udvalget har afgivet sin betænkning.

Det er LO og DA's opfattelse, at dommernes såkaldte bibeskæftigelse har en uvurderlig betydning for det danske samfund som helhed. Det gælder ikke mindst i forhold til arbejdsmarkedet, hvor en begrænsning i dommernes bibeskæftigelse kan have en række utilsigtede konsekvenser og føre til, at det fleksible arbejdsmarked eroderer. Det er der ingen, der har interesse i.

Bragt i Jyllands-Posten den 6. maj 2005
KONTAKT
Publiceret:
6. maj 2005