Nej tak til praktikpladspræmie Af direktør Henrik Bach Mortensen, Dansk Arbejdsgiverforening Regeringen overvejer at betale en præmie på måske op til 25.000,- kr. til virksomheder, som opretter ekstra praktikpladser. Penge ned i foret til virksomhederne lyder jo meget godt, men alligevel må arbejdsgiverne fraråde præmieringsordningen. Den er et fejlskud og bør som minimum udsættes indtil videre. Det er der 3 gode grunde til.

For det første har vi i de seneste 14 måneder haft en markant vækst i antallet af nye praktikpladser. Virksomhederne har i forhold til 2003 oprettet ca. 1.800 flere praktikpladser i 2004. Det betyder bl.a. at mange elever i stedet for at havne i skolepraktik er kommet ud i en virksomhed.

Den positive udvikling skyldes, at flere og flere praktikvirksomheder har haft mulighed for at tage opgaven med at uddanne fremtidens arbejdskraft på sig - godt understøttet af opsøgende arbejde fra arbejdsgiverorganisationerne og erhvervsskolerne. Det har også hjulpet, at eleverne som resultat af nedlæggelsen af skolepraktik har besat de ledige praktikpladser på andre uddannelser i stedet for at gå i skolepraktik.

For det andet vil en præmie flytte virksomhedernes fokus fra at tænke i arbejdsmarkedsbehov, kvalifikationer og virksomhedsansvar til at tænke i tilskud og belønning. Virksomhedernes skal ikke belønnes for at tænke i tilskud. Præmieordningen kommer derved i direkte modstrid med intentionerne bag det praktikpladsopsøgende og oplysende arbejde, som arbejdsgiverorganisationerne, Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne med held har gennemført, hvor det har været et mål at finde flere praktikpladser uden at true eller lokke virksomhederne med henholdsvis afgifter og løntilskud.

Bragt i ErhvervsBladet 26. maj 2005