Kommuner svigter ledige

DA opfordrer Folketinget til at sikre, at kommunerne lever op til deres ansvar, og at der løbende holdes øje med den kommunale indsats

Jyllandsposten bringer i dag, torsdag den 26. maj, en artikel om, at næsten halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne i Københavns Kommune ikke bliver indkaldt til de lovpligtige kontaktsamtaler hver 3. måned.

Direktør Henrik Bach Mortensen, DA, siger:

”Det er dybt problematisk, at næsten halvdelen af kontanthjælpsmodtagerne i Københavns Kommune ikke får de tilbud om hjælp til at finde arbejde, som de har krav på. Dermed får virksomhederne heller ikke mulighed for at rekruttere de ledige.

Det er nu dokumenteret fra landets største kommune, at der ikke er styr på beskæftigelsesindsatsen.

Det er et stort problem, at der i dag er alt for ringe viden om kommunernes beskæftigelsesindsats. Særligt i lyset af, at kommunerne i fremtiden får et større ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Ikke alene over for kontanthjælpsmodtagere, men også ledige generelt.

Vi vil derfor opfordre Folketinget og særligt beskæftigelsesministeren til at sikre, at kommunerne lever op til deres ansvar, og at der løbende holdes øje med den kommunale indsats. Herunder bør det sikres, at kommunerne får pligt til løbende at dokumentere deres indsats og effekten heraf.”

Arbejdsmarked
26. maj 2005
KONTAKT