LønStatistik 1. kvartal 2005

  • Lønomkostninger steg 2,9 pct. på årsbasis
  • Øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point

Fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 2,9 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger 0,1 pct.point, mens stigningen i pensionsbetalinger udgjorde 0,6 pct.point.

Årsstigningstakten for arbejdere var 3,0 pct. i 1. kvartal 2005, mens den for funktionærer var 2,7 pct. I forhold til 4. kvartal 2004 er der for arbejdere tale om en stigning på 0,4 pct.point, mens der for funktionærer er tale om en uændret årsstigningstakt.

Fra 4. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005 steg årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv med 0,1 pct.point og var dermed 2,7 pct. i 1. kvartal 2005. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg årsstigningstakten med 0,2 pct.point til 3,3 pct. i samme periode, mens årsstigningstakten inden for fremstillingsvirksomhed steg med 0,3 pct.point til 2,9 pct.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og regionalt fremgår af Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger, jf. metodebeskrivelsen i Læs mere boksen, steg med 0,1 pct.point fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005. Stigningen skyldes især højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES) og højere bidrag til ledige og syge mv.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,0 pct. fra 1. kvartal 2004 til 1. kvartal 2005.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
30. maj 2005
LÆS MERE
Konjunktur­Statistik 1. kvartal 2005 (printvenlig)Årlig ændring i timefortjensten 1. kvartal 2005Øvrige arbejdsom­kostninger i Konjunktur­Statistikken