Ny mesterlæreuddannelse på trapperne

Mesterlæreudvalget anbefaler, at unge kan gennemføre den indledende del af deres lærlingeuddannelse – det såkaldte grundforløb - i en virksomhed i stedet for i skole. Det første år af uddannelsen foregår herefter i en virksomhed, evt. suppleret med enkelte fag på skole. Uddannelsen afsluttes som hidtil med et såkaldt hovedforløb, hvor eleven veksler mellem praktikophold og skoleophold. Modellen medfører ikke en sænkning af det faglige niveau i erhvervsuddannelserne.

Konsulent Simon Neergaard-Holm, DA, siger:

Det er positivt, at der nu skabes rammer for, at grundforløbets skoledel kan erstattes med praktisk oplæring i en virksomhed. Det er et væsentligt supplement til det vekseluddannelsessystem, som de danske erhvervsuddannelser allerede bygger på, hvor lærlingene udlæres i en virksomhed og på skole.

Vi får nu 3 indgange til erhvervsuddannelserne – praktikadgangsvejen, skoleadgangsvejen og mesterlæremodellen, som den nok kommer til at hedde.

Modellen skal nu – efter de nødvendige lovændringer - stå sin prøve. Akilleshælen bliver den kompetencevurdering, som eleverne skal igennem efter den indledende periode i virksomheden, og som danner grundlag for elevens og virksomhedens mulighed for at fortsætte uddannelsen. Det er her afgørende nødvendigt, at erhvervsskolerne, som skal lave kompetencevurderingen, måler eleven på grundlag af de kvalifikationer, som han fået i virksomheden, og ikke i forhold til, hvad han ville have lært på skolebænken. Den nye model bliver derfor også en udfordring for erhvervsskolerne.

Det er også positivt, at modellen alene skal gælde inden for de beskæftigelsesområder, som egner sig til det. Jeg forventer, at modellen bliver introduceret inden for mange områder, men f.eks. inden for de merkantile erhvervsuddannelser er anvendelsesmuligheden begrænset.

Endelig er det positivt, at der inden for visse brancher åbnes op for en trainee/forpraktikordning, som giver virksomhed og elev mulighed for at afprøve et erhverv med henblik på en senere uddannelsesaftale.

Uddannelse
2. juni 2005
KONTAKT