Velfærdsstaten under pres

Afskaffelse af efterlønnen øger ikke ældres ledighed, viser ny rapport fra Det Økonomiske Råd.

Vismandsrapporten giver i en række analyser af indkomstoverførsler og velfærdsstaten et væsentligt bidrag til velfærdsdebatten.

Rapporten slår fast, at velfærdsstaten er under pres af både globalisering og demografisk udvikling, ligesom det konstateres, at antallet på overførselsindkomst de seneste 40 år er steget langt kraftigere end demografien tilsiger.

Vismændenes analyser viser, at mens førtidspensionen omfordeler fra rige til fattige, så er der ingen nævneværdig omfordeling i efterlønsordningen.

Erfaringerne fra afviklingen af ”overgangsydelsen” tyder på, skriver vismændene, at en afskaffelse af efterlønnen ikke vil resultere i øget ledighed, men i øget beskæftigelse.

Adm. dir. Jørn Neergaard Larsen:

”Vismandsrapporten leverer en overbevisende dokumentation af, at efterlønsordningen er en uhensigtsmæssig ordning, der er blevet til en ren velfærdsordning uden tilstrækkelig sigte på at hjælpe de vanskeligst stillede på arbejdsmarkedet. Efterlønsordningen er ikke fordelingspolitisk begrundet, og kun hver tiende efterlønsmodtager har så dårligt et helbred, at det ville berettige til førtidspension.

Det er helt rigtig set af vismændene, at en afskaffelse af efterlønnen bør følges op af regelændringer i dagpengesystemet, så der ikke sker nogen forskelsbehandling af de ældre, men sikres at ældre får samme ret til dagpenge og tilbud om opkvalificering som yngre.

DA er enige med vismændene i, at der brug for at sammentænke ydelserne for alle ledige. En fælles ledetråd bør være, at det altid skal kunne betale sig at arbejde.”

Arbejdsmarked
31. maj 2005
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Vismands­rapporten