KonfliktStatistik 1. kvartal 2005

  • Moderat konfliktomfang

I 1. kvartal 2005 var der 133 overenskomststridige arbejdsnedlæggelser, som resulterede i 9.584 tabte arbejdsdage. Konflikterne involverede i gennemsnit 58 personer og var af 1,2 dags varighed.

Det samlede konfliktomfang var dermed moderat sammenlignet med tilsvarende kvartaler gennem de seneste 10 år.

Antallet af konflikter med baggrund i lønspørgsmål var i 1. kvartal 2005 det næstlaveste sammenlignet med tilsvarende kvartaler de seneste 10 år. Der blev således tabt 1.737 arbejdsdage som følge af lønkonflikter i 1. kvartal 2005. I gennemsnit var lønkonflikterne af 1,3 dags varighed og involverede 41 personer.

Tabellen i Læs mere boksen viser de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser i alt samt de overenskomststridige arbejdsnedlæggelser begrundet i lønkonflikter over en længere tidshorisont. Af tabellen fremgår antal konflikter, det gennemsnitlige antal personer involveret, konflikternes gennemsnitlige varighed i dage samt antal tabte arbejdsdage.

Begreber

KonfliktStatistikken registrerer alle overenskomststridige arbejdsnedlæggelser inden for DA-området.

Statistikken bygger på indberetninger om konflikter med oplysninger om konfliktårsag, antal deltagende lønmodtagere samt tidspunkt for iværksættelse og ophør af arbejdsnedlæggelsen. På baggrund af disse oplysninger opgøres antallet af arbejdsnedlæggelser og varigheden heraf. Desuden er det muligt at beregne antallet af tabte arbejdsdage.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonfliktStatistik, der indeholder yderligere oplysninger om konfliktårsager, udkommer ultimo uge 23. Medlemmer af en af DA's arbejdsgiverorganisationer kan rette henvendelse til egen arbejdsgiverorganisation herom. Andre interesserede kan rette henvendelse til DA Forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
3. juni 2005
LÆS MERE
Overens­komst­stridige arbejdsned­læggelserKonfliktStatistik 1. kvartal 2005 (printvenlig)