Praktikpladspræmiering – dårlig ordning på forkert tidspunkt

Regeringen vil fremsætte et lovforslag om en præmie på op til 20.000,- kr. til virksomheder, som opretter ekstra praktikpladser. Ordningen har tilbagevirkende kraft fra 4. kvartal 2004.

Ordningen skal finansieres gennem Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).

Direktør Henrik Bach Mortensen udtaler:

Regeringens forslag om en præmieringsordning er en helt forkert ordning på et helt forkert tidspunkt.

For det første har virksomhederne i de seneste 16 måneder indgået flere praktikpladsaftaler end tidligere. Virksomhederne har i forhold til 2003 oprettet ca. 1.800 flere praktikpladser i 2004, og den gode udvikling fortsætter i 2005. Det er derfor helt ubegrundet at pålægge arbejdsgiverne omkostninger ved en tilskudsordning, som de ikke ønsker, og som der ikke er behov for på nuværende tidspunkt. Det er uforståeligt, at regeringen vil gå så drastisk til værks i en periode, hvor praktikpladsudviklingen er god.

For det andet har regering og Folketing – med arbejdsgivernes tilslutning - indført en række nye korte erhvervsuddannelser, og snart igangsættes en mesterlæreuddannelse. Disse nyskabelser vil bidrage positivt til praktikpladssituationen. Uddannelserne skal naturligvis først rigtig i gang og kan have et markant praktikpladspotentiale. Regeringen burde have afventet effekten af disse tiltag, inden man skred til en præmieringsordning, som virksomhederne ikke ønsker.

For det tredje viser al erfaring, at for virksomhederne er det afgørende ikke tilskud, men at man på den ene side har opgaver og ordrer, der egner sig til at have elever og praktikanter og på den anden side kan finde unge med de rigtige kvalifikationer og interesser.

En sådan præmieringsordning bliver samtidig helt tilfældig, hvor man kommer til at belønne de virksomheder, der ikke har taget så mange elever tidligere, og straffer dem, der allerede har taget mange unge ind.

For de virksomheder, der har ledige praktikpladser, bliver situationen helt grotesk, når de nu skal opleve, at de både skal betale et forhøjet AER-bidrag og opleve, at de ikke kan få praktikanter, fordi de unge ikke er tilstrækkelig geografiske og fagligt mobile.

Præmieordningen er i direkte modstrid med det arbejde, som arbejdsgiverorganisationerne, Undervisningsministeriet og erhvervsskolerne med held har gennemført, hvor det har været et mål at finde flere praktikpladser begrundet i virksomhedernes og de unges behov frem for afgifter og løntilskud.

Uddannelse
9. juni 2005
KONTAKT