Positivt at regeringen vil fastholde højtkvalificerede udenlandske studerende

Særligt kvalificerede udlændinge kan blive tre måneder ekstra i landet efter endt uddannelse.

Integrationsminister Rikke Hvilshøj gør det nu lettere for særligt kvalificerede udlændinge, der er nyuddannede her i landet, at blive i Danmark.

Efter den hidtidige praksis skulle udenlandske studerende som udgangspunkt rejse umiddelbart efter deres afsluttede eksamen. Det ændres nu. Inden for en række områder hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft, får de nyuddannede opholdstilladelse i tre måneder ekstra, som de kan bruge til at søge arbejde her i landet.

Chefkonsulent Henning Gade:

”Den hidtidige ordning om at udenlandske studerende skulle udrejse umiddelbaret efter afsluttet uddannelse har i en række situationer gjort det vanskeligt at fastholde højtuddannede udlændinge, der har afsluttet en uddannelse i Danmark.

Det er derfor positivt, at regeringen gennemfører muligheden for, at udenlandske kandidater på en række områder kan blive i tre måneder for at søge beskæftigelse. Derved forbedres muligheder for at højtkvalificerede kandidater kan finde beskæftigelse i danske virksomheder, der mangler kvalificerede ansøgere.”

Arbejdsmarked
22. juni 2005
KONTAKT
LINKS
Uddannelser der berettiger til yderligere tre måneders ophold