Fleksjob er alt for attraktivt for den enkelte

Fleksjobordningen er ved at udvikle sig til en ny tilbagetrækningsordning. Kommunernes visitation til ordningen er alt for lemfældig, viser ny rapport

Beskæftigelsesministeren og Socialministeren har i dag offentliggjort en rapport om udviklingen i fleksjobordningen.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat i forbindelse med kommuneforhandlingerne for 2005. Arbejdsgruppen har været med deltagelse fra Finansministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet og KL.

Rapportens hovedkonklusioner er:

  • Ca. 45.000 personer er i dag omfattet af fleksjobordningen og 1.000 nye kommer til hver måned. Heraf venter over 20 pct. på et fleksjob og modtager ledighedsydelse
  • Kommunerne lever ikke op til lovens krav, når de tildeler fleksjob
  • Halvdelen af dem, der forlader fleksjob/ ledighedsydelse overgår til selvforsørgelse
  • Halvdelen af ledighedsydelsesmodtagerne har ikke fået hjælp fra kommunen til at få et job

Rapporten foreslår, at følgende forslag overvejes:

  • Tidligere deltidsansatte skal have fleksjob på deltid i stedet for på fuld tid
  • Loft over løntilskuddets størrelse eller fast løntilskud og/eller tidsbegrænset løntilskud
  • Generel varighedsbegrænsning på ledighedsydelse og ”ret og plig”-tilbud til ledighedsydelsesmodtagere efter 6 måneder

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen, DA, siger:

”Rapporten tegner et dystert billede af fleksjob-ordningen, som desværre ikke kommer bag på os.

Vi har fra fleksjobordningens begyndelse peget på, at man med fleksjob har fået skabt en alt for attraktiv ordning for den enkelte.

Vi ser en betydelig risiko for, at fleksjobordningen vil udvikle sig til en ny tilbagetrækningsordning med yderst uheldige konsekvenser for samfundsøkonomien til følge.

Rapporten peger på en række udmærkede forslag til ændringer af fleksjobordningen.

Vi er helt enige i, at der skal strammes op på kommunernes tildeling af fleksjob, og at der skal stilles større krav til kommunernes indsats for at skaffe fleksjob.

Men forslagene tager ikke for alvor fat på at løse det helt grundlæggende problem ved ordningen. Nemlig at det ikke kan betale sig at arbejde på det ordinære arbejdsmarked. Hvorfor arbejde fuld tid, når man kan gå på deltid og stadig få fuld løn?

Fleksjobbere bør i stedet have løn for den tid, de arbejder. Der kan så suppleres op med ledighedsydelse for de resterende timer.

Rapporten peger også på, at fleksjob skulle være særlig attraktiv for virksomhederne, men det dokumenteres ikke nærmere.

Mange virksomheder har imødekommet det politiske ønske om at skabe fleksjob til trods for, at de i en række tilfælde ikke bliver fuldt kompenseret for fleksjobberes manglende arbejdsevne.

På den baggrund forekommer det paradoksalt, at det politiske signal til virksomhederne nu er, at de er en årsagerne, at fleksjobordningen er ved at løbe løbsk.”

Arbejdsmarked
22. juni 2005
LINKS
Udviklingen i fleksjobordningen. Juni 2005