Kontanthjælp fastlåser ledige i offentlig forsørgelse

Kontanthjælpsloftet får ikke flere i arbejde, viser ny rapport. Ægtefælle skal tjene 22.000 før familien får 500 kr. ekstra om måneden, viser tidligere beregning fra beskæftigelsesministeriet. Loftet for kontanthjælp ligger for højt, vurderer DA.

Socialforskningsinstituttet har i dag offentliggjort rapporten ”Loft over ydelser – evaluering af loftet over ydelser til kontanthjælpsmodtagere”. Evalueringen er udarbejdet for Arbejdsdirektoratet.

Hovedkonklusionerne i rapporten er, at:

  • Loftet ikke har fået flere kontanthjælpsmodtagere i arbejde
  • Loftet ikke har fået flere kontanthjælpsmodtagere til at søge arbejde
  • 2/3 af de berørte kontanthjælpsmodtagere havde ikke fået information fra kommunen om, at kontanthjælpen ville blive reduceret

Konsulent Stine Pilegaard Jespersen, DA:

Kontanthjælpsloftet er for højt til at give især ægtepar og enlige forsørgere på kontanthjælp et reelt økonomisk incitament til at komme i arbejde.

Trods loftet vil et ægtepar på kontanthjælp fortsat ikke have den store økonomiske gevinst ved at finde et arbejde til mindstelønnen.

Selv efter loftet er indført, skal den ene ægtefælle tjene 22.000 kr. før skat om måneden, før familien har 500 kr. ekstra ud af det, viser en beregning for en typisk familie, som beskæftigelsesministeriet tidligere har gennemført.

Det illustrerer med al tydelighed, hvorfor vi ikke ser en markant effekt af loftet.

Der er således behov for, at der tages yderligere initiativer, så det kan betale sig for kontanthjælpsmodtagere at arbejde.

Arbejdsmarked
28. juni 2005
LINKS
SFI-rapporten i PDF-fomat