Modernisering haster

Akut mangel på lederskab i Europa. Godt at Storbritannien sætter reformer på dagsordenen, mener DA.

Den første juli overtager Storbritannien formandskabet for EU. Det britiske arbejdsprogram indeholder fire temaer, hvoraf det ene er målet om økonomiske reformer og social retfærdighed. Den britiske regering ønsker, at EU-samarbejdet koncentrerer sig om at skabe de rette rammer for sociale reformer og økonomisk vækst i Europa.

Adm. direktør Jørn Neergaard Larsen:

”Det er positivt, at Storbritannien sætter økonomiske reformer øverst på dagsordnen og derved tager hul på debatten om, hvordan vi bedst ruster Europa til de globale udfordringer.

Hvis Europa ikke kan tilpasse sig den globale konkurrence, ikke kan modernisere sit velfærdssystem og ikke kan øge vækst og beskæftigelse hurtigt nok, vil det ikke være muligt at opretholde det nuværende velfærdssamfund.

Globaliseringsrådet og Velfærdskommissionen er på vej med anbefalinger til danske reformer, men vi bør allerede nu benytte forfatningstænkepausen til at drøfte, hvad EU kan og bør beskæftige sig med i fremtiden.

For arbejdsgiverne, bliver nogle af EU’s vigtigste opgaver at udvikle rammer og samarbejdsformer, som styrker fleksibilitet, mobilitet og omstillingsevne på de europæiske arbejdsmarkeder, og som gavner beskæftigelsen og konkurrenceevnen i Europa.

Desværre har EU lige nu og her en akut mangel på politisk lederskab, samtidig med, at Europa allerede er væksttaber i forhold til USA, Kina og fjernøsten. Der er et åbenbart behov for, at Europa kommer op i et helt andet gear, hvis vi ikke skal sakke yderligere agter ud i forhold til vore konkurrenter.”

EU og internationalt
28. juni 2005
KONTAKT