Ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet

Parlamentets ændringsforslag til det såkaldte Recast-direktiv er for vidtgående.

Parlamentet er i gang med deres første behandling af Kommissionens forslag til en sammenskrivning af seks direktiver om ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet – det såkaldte Recast-direktiv. Formålet med sammenskrivningen er dels at forenkle, modernisere og forbedre lovgivningen, dels at kodificere nyere retspraksis i direktivet.

I morgen skal Parlamentet plenarsamling i Strasbourg behandle en række ændringsforslag til Kommissionens forslag.

De ændringsforslag, Parlamentet har stillet, lægger bl.a. op til, at medlemslandene kan forlange, at arbejdsgivere udarbejder en rapport om ligestilling og ligeløn på virksomhederne – der er her forskellige forslag til graden af forpligtigelse for virksomhederne. Endvidere lægges der op til udvikling af nye data på ligestillingsområdet.

DA mener:

De ændringsforlag, Parlamentet har stillet, går langt videre end, hvad formålet med omskrivningen af direktiverne principielt indebærer. Forslagene om lønstatistik og afrapportering på virksomhedsniveau vil – hvis de gennemføres – betyde øgede administrative byrder for virksomhederne. Mange af de afrapporteringer og krav om data, som Parlamentet stiller, vil rent faktisk blive varetaget i det europæiske institut for ligestilling, som EU’s beskæftigelses- og socialministre netop har vedtaget.

EU og internationalt
4. juli 2005
KONTAKT