Private aktører centrale når virksomhederne har behov for arbejdskraft

Plan styrker private aktørers indsats mod flaskehalse.

Beskæftigelsesministeren har i dag offentliggjort en handlingsplan med 7 punkter, som skal styrke inddragelsen af private aktører til at løse opgaver i beskæftigelsesindsatsen.

Chefkonsulent, Jørgen Bang-Petersen, siger:

”DA glæder sig over, at rammerne for de private aktører nu ligger fast: aktørerne bliver aflønnet efter en samme model og den opgave, som aktørerne skal løse, er tydeligt beskrevet med klare mål for øje.

Det er en vigtig nyskabelse, at beskæftigelsesministeren nu i højere grad inddrager private aktører i indsatsen mod flaskehalse og ved genplacering af medarbejdere i forbindelse med større afskedigelser. Netop i den sammenhæng øger private aktører muligheden for at tilrettelægge en rigtig beskæftigelsesindsats for den enkelte og samtidig målrettet imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft.”

Private aktører skal på banen over alt, hvor de har særlig indsigt og kompetencer og gør en forskel.

Handlingsplanen indeholder, at der indføres én ny aflønningsmodel, der afløser alle hidtidige former for aflønning. Private aktører skal ikke længere sætte sig ind i forskellige aflønningsformer, når de afgiver tilbud.

Private aktører skal have lettere ved at afgive præcise tilbud. Det sker ved, at AF skal sikre, at udbudsmateriale, rammekontrakter og delaftaler indeholder en præcis afgrænsning af den målgruppe, der henvises til den anden aktør. Det skal fremgå tydeligt, hvad det er for problemer, der skal løses for at få ledige tilbage i beskæftigelse igen.

Der skal være fokus på at måle kvalitet og opnåede resultater. Det skal være synligt, hvilke aktører der opnår de højeste effekter og skaber de bedste resultater.

Arbejdsmarked
4. juli 2005
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Handlingsplanen