FraværsStatistik 2004

Fortsat fald i sygefraværet

Hovedresultater

Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2004 5,0 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 3,5 pct.point, jf. tabellen.

Statistikken viser, at fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2004 6,0 pct., mens det udgjorde 3,7 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer var såvel det samlede fravær som sygefraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 5,1 pct. for mandlige arbejdere og 8,0 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 4,2 og 5,8 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,2 pct. for mænd og 5,8 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 1,5 og 2,9 pct.point.

Sammenligning med 2003

Det samlede fravær på DA-området faldt 0,2 pct.point fra 2003 til 2004.

Faldet kan primært henføres til en lavere sygefraværsprocent for kvindelige arbejdere samt kvindelige og mandlige funktionærer.

Sygefraværet på DA-området faldt ligeledes fra 2003 til 2004. Faldet udgjorde 0,2 pct.point fra 3,7 pct. til 3,5 pct.

Faldet i det samlede fravær kan således henføres primært til fald i sygefraværet. Det samlede niveau for fravær i forbindelse med arbejdsulykker, børns sygdom, barsel mv. samt andet fravær er stort set uændret i 2004 i forhold til 2003. Dog ses en stigning i barselsfraværet for kvindelige funktionærer og et fald i barselsfraværet for kvindelige arbejdere.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværsdage i procent af antal mulige arbejdsdage minus feriedage.

Antal mulige arbejdsdage minus feriedage var i 2004 229 for helårsbeskæftigede arbejdere og 230 for funktionærer (1. maj regnes for arbejdsdag).

Det registrerede fravær består alene af fraværsperioder, som er afsluttet i 2004.

I FraværsStatistik 2004 indgår i alt 46.109 medarbejdere på DA-området.

Alle aggregerede tal i 2004 er sammenvejet på baggrund af antal personer i DA's StrukturStatistik 2004. Statistikkerne fra 2001 til 2003 blev sammenvejet på baggrund af antal personer i StrukturStatistik 2001. Forskellen i vægtgrundlaget giver ikke anledning til databrud.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation (pdf), FraværsStatistik 2004, udkommer medio juli og indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger. For medlemmer af en DA-Arbejdsgiverorganisation er publikationen gratis. Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA's forlag på e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en DA-arbejdsgiverorganisation, og som deltager i den frivillige FraværsStatistik, tilbydes endvidere en udvidet statistikservice i form af en virksomhedsstatistik, hvor virksomhedens egne tal benchmarkes mod virksomhedens branche. Henvendelse herom skal ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
11. juli 2005
LÆS MERE
Tabel 2004FraværsStatistik 2004 (printvenlig pdf)